show around – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego show around wraz z przykładem użycia. ...............

show around

phrasal verb z czasownikiem show
  1. oprowadzić kogoś
    show somebody around

    I'd love you to show me around the house so I can see all the work you've done.

    Why not show Malcolm and Sarah around the park while I make dinner?

    We showed my parents around town this morning. They really enjoyed the sights.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem show