show up – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego show up wraz z przykładem użycia. ...............

show up

phrasal verb z czasownikiem show
  1. pojawić się, przyjść

    Why is there always trouble when Carl shows up?

    We showed up late and missed the best part of the lecture.

    I wouldn't dare show up anywhere wearing a frumpy dress like that.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem show

REKLAMA