Odmiany angielskich czasowników na poziomie B2

Baza odmian angielskich czasowników regularnych i nieregularnych w trybie oznajmującym (Indicative) oraz w trybach warunkowych (Conditional) przez osoby w liczbie pojedynczej i mnogiej. Nasze zestawienie zawiera ponad 1500 czasowników podzielonych na poziomy.

Lista czasowników na poziomie B2, wybierz czasownik i kliknij, żeby zobaczyć jego odmianę:

poziom B2
to abandon - porzucić, opuścić, zostawić
to abolish - znieść, zlikwidować
to absorb - wchłaniać
to abuse - nadużywać
to access - mieć/uzyskać dostęp do czegoś, dotrzeć do
to accuse - oskarżyć
to ache - boleć
to acquire - nabyć, wejść w posiadanie
to adapt - przystosować się, zaadaptować się, dostosować się
to adjust - regulować, poprawić, korygować
to adopt - adoptować
to advance - posuwać (się) do przodu, robić postępy
to affect - wpływać, oddziaływać, dotyczyć
to age - starzeć się, postarzać (się)
to alter - przerobić, zmienić
to amuse - śmieszyć, bawić
to analyse - analizować
to appeal - pociągać; przemawiać
to appreciate - doceniać
to arm - uzbroić
to assess - oceniać, oszacować
to assist - asystować, pomagać
to assume - zakładać
to assure - zapewnić
to avoid - unikać, omijać
to award - przyznać, wręczyć (nagrodę, medal)
to bag - włożyć do torby, zapakować
to balance - utrzymać równowagę, balansować
to ban - zabronić, zakazać
to bang - uderzyć, walnąć
to bark - szczekać
to base - opierać, bazować
to bear - tolerować, znosić
to beg - błagać
to bend - zginać (się, część ciała), schylać się
to benefit - skorzystać; przynieść korzyść
to bet - zakładać (się), robić zakład, obstawiać
to betray - zdradzić
to bill - obciążyć, wystawić rachunek
to blink - mrugać
to block - zablokować, zatarasować, zastawić
to blush - rumienić się, zaczerwienić się ze wstydu, oblewać pąsem
to boast - chwalić się
to bookmark - dodać do zakładek
to boost - poprawić, pobudzić, podreperować, zwiększyć
to bounce - odbić (się)
to breed - hodować zwierzęta
to broadcast - nadawać, emitować
to browse - przeglądać (strony w internecie)
to bump - uderzyć (się)
to burgle - włamać się
to burst - wpaść, wypaść (z impetem), wtargnąć
to calculate - kalkulować, obliczać
to capture - pojmać, chwytać
to cast - obsadzać (aktora w roli)
to cause - powodować
to cease - przerwać, przestać; skończyć się
to challenge - kwestionować
to chase - gonić
to cheat - oszukiwać, ściągać
to cheer - wiwatować
to chew - żuć, przeżuwać
to chop - siekać, krajać; rąbać
to claim - twierdzić
to coach - trenować, szkolić
to collapse - zasłabnąć; upaść np. na skutek ataku serca, itp.
to combine - łączyć, mieszać
to comment - komentować
to commit - popełnić (samobójstwo, zbrodnię, itp.)
to compose - komponować
to compromise - iść na kompromis
to concern - dotyczyć
to conduct - dyrygować, prowadzić orkiestrę
to confess - przyznać się, wyznać, wyspowiadać się
to confuse - zagmatwać, zamącić w głowie, zdezorientować, wprawić w zakłopotanie
to congratulate - gratulować
to construct - konstruować, budować
to consume - konsumować, spożywać, zjadać, wypijać
to contribute - wnosić wkład, przyczyniać się
to convert - przerabiać, przekształcać, konwertować, zaadaptować
to cool - ochłodzić, schłodzić (się)
to cooperate - współpracować
to cope - radzić sobie
to correct - poprawić, skorygować
to correspond - korespondować, wymieniać listy
to crack - pęknąć; potrzaskać się
to crawl - czołgać się, pełzać
to credit - wpłacić (na konto), zwiększyć stan konta
to cruise - lecieć, płynąć
to dare - odważyć się, ośmielić się
to dash - pędzić
to debit - potrącić (z konta), obciążyć konto
to decay - rozkładać się, gnić, próchnieć, psuć się, niszczeć
to deceive - oszukać
to decline - zmniejszyć się, obniżyć się, pogorszyć się
to define - definiować, określić znaczenie
to demolish - zniszczyć, zburzyć
to demonstrate - brać udział w demonstracji, demonstrować, manifestować
to deny - zaprzeczać
to deprive - pozbawić
to descend - zstępować, schodzić
to devote - poświęcić (coś komuś)
to differ - różnić się
to dip - maczać, zanurzać
to disapprove - wyrazić dezaprobatę, nie pochwalać, potępiać
to discount - obniżyć cenę
to discourage - zniechęcić, zrazić, odwieść
to disguise - przebrać się (za kogoś)
to disrupt - zakłócić
to distinguish - rozróżniać
to distract - rozpraszać, odwracać uwagę
to distribute - rozprowadzać, rozsyłać, rozpowszechniać, puszczać w obieg, kolportować
to disturb - przeszkadzać, zakłócać, niepokoić
to divorce - rozwieść (się)
to dominate - dominować
to donate - ofiarować, przekazać, składać datki
to double - podwoić (się), zwiększyć (się) dwukrotnie
to doubt - wątpić
to dust - ścierać kurze
to edit - edytować, montować, redagować
to educate - uczyć, edukować, kształcić
to elect - wybierać
to emerge - wyłonić się
to emphasize - podkreślać, eksponować, uwypuklać
to empty - opróżnić; wylać, wysypać, wyrzucić
to enable - umożliwić
to enclose - załączyć (do listu, dokumentu, itp.)
to encounter - napotkać, natknąć się na
to endure - znosić, cierpieć
to enquire - zapytać, dopytywać się, dowiadywać się
to ensure - dopilnować, zapewnić, upewnić się
to entitle - upoważnić, uprawnić
to envy - zazdrościć
to equip - wyposażyć
to establish - założyć (firmę, itp.), ustanowić
to estimate - szacować
to examine - badać, analizować
to expand - powiększać (się), rozszerzać (się)
to experiment - eksperymentować, przeprowadzać doświadczenia
to exploit - eksploatować, nadużywać, wyzyskiwać
to export - eksportować
to expose - ujawnić, zdemaskować
to express - wyrazić
to extend - rozciągać, rozszerzać, powiększać, przedłużyć
to extract - wydobywać, wyciągać; usuwać, wyrywać
to fade - płowieć, blaknąć; znikać, gasnąć, cichnąć, zanikać
to faint - zemdleć
to farm - uprawiać rolę, hodować
to fear - bać się, lękać się, obawiać się
to feature - prezentować, przedstawiać
to finance - finansować
to fine - nałożyć karę pieniężną, dać mandat
to fire - strzelić, odpalić, zapalić
to flash - błyskać
to flirt - flirtować
to fool - nabrać, oszukać, zwieść
to forbid - zakazać, zabraniać
to force - zmusić
to found - założyć, ufundować
to free - uwolnić, wyswobodzić
to frighten - przestraszyć, przerazić
to fuel - podsycać, napędzać
to function - funkcjonować, działać
to gather - zebrać się, zgromadzić się
to generate - wytwarzać, generować (energię)
to google - guglować, wyguglać (szukać w wyszukiwarce Google)
to gossip - plotkować
to govern - rządzić, zarządzać, sprawować władzę
to graduate - ukończyć szkołę, studia
to grant - przyznać, udzielić, wyrazić zgodę
to grip - mocno chwycić, ściskać
to guarantee - gwarantować; udzielić gwarancji
to guard - stać na straży, chronić, strzec
to harm - skrzywdzić, wyrządzić krzywdę
to haunt - straszyć, nawiedzać
to head - kierować, stać na czele
to heal - goić się
to heat - ogrzewać (się), podgrzewać
to hesitate - wahać się
to highlight - zaznaczać
to identify - zidentyfikować, rozpoznać
to ignore - ignorować
to illustrate - ilustrować, zrobić ilustracje
to implement - wdrażać
to import - importować
to impress - zrobić wrażenie na, zaimponować
to indicate - sygnalizować, wskazywać
to influence - wpływać na, wywierać wpływ na
to inquire - zapytać, dopytywać, dowiadywać się
to inspire - inspirować, natchnąć
to insult - obrazić, znieważyć
to interact - współpracować, współżyć, komunikować się
to interfere - wtrącać się, ingerować
to interpret - tłumaczyć (ustnie)
to invade - najechać, dokonać inwazji
to invest - inwestować
to investigate - prowadzić dochodzenie, dociekać, badać
to itch - swędzieć
to justify - uzasadnić, usprawiedliwić
to kneel - klęczeć
to lack - cierpieć na brak, nie mieć
to launch - wprowadzić na rynek
to leak - przeciekać, cieknąć
to lean - przechylać (się), schylać (się)
to lick - lizać
to limit - ograniczyć
to link - łączyć, powiązać
to list - wyliczać, wymieniać, robić listę
to load - załadować
to locate - zlokalizować
to lower - obniżyć, spuścić
to maintain - utrzymywać, konserwować
to manufacture - produkować, wytwarzać
to mark - oceniać, sprawdzać
to measure - mierzyć
to melt - roztapiać (się), rozpuścić (się)
to meow - miauczeć
to mess - ubrudzić, nabałaganić
to mince - mielić
to misunderstand - źle zrozumieć
to mop - zmywać mopem
to mumble - bełkotać, mamrotać
to mutter - mamrotać
to nod - skinąć głową, przytaknąć
to obey - przestrzegać (przepisów itp.), słuchać się, podporządkować się
to object - sprzeciwiać się
to observe - obserwować
to obtain - uzyskać, otrzymać
to occupy - zajmować (przestrzeń)
to occur - wydarzyć się, nastąpić
to offend - obrazić
to oppose - sprzeciwiać się, przeciwstawiać się
to outline - zarysować, przedstawić w skrócie
to overcome - zwalczyć, przezwyciężyć, pokonać (przeszkodę, trudności)
to overlook - mieć widok na, wychodzić na
to overtake - wyprzedzić, prześcignąć
to panic - panikować, wpaść w panikę, przestraszyć się
to participate - uczestniczyć, wziąć udział
to persuade - przekonywać
to photocopy - kserować
to photograph - fotografować, robić zdjęcia
to pitch - rozbić (namiot, obozowisko)
to place - umieścić
to poison - otruć, zatruć
to pollute - zanieczyszczać
to pound - walić, tłuc, łomotać
to praise - chwalić
to present - prezentować, przedstawiać, wystawiać, pokazywać
to preserve - zachować, ochronić
to pretend - udawać
to price - wycenić
to process - przetwarzać
to progress - robić postępy
to prohibit - zakazać, zabronić
to propose - oświadczyć się
to protest - protestować
to punch - uderzyć, zadać cios pięścią
to purchase - zakupić, nabyć
to qualify - zakwalifikować (się)
to quarrel - kłócić się
to question - kwestionować
to queue - stać w kolejce
to range - wahać się (w jakimś przedziale), obejmować
to rape - zgwałcić
to react - reagować
to rearrange - przestawić, przełożyć, zmienić ułożenie, przearanżować
to rebel - buntować się
to recall - przypominać sobie
to reckon - uważać, sądzić, myśleć
to refer - zwracać się (do kogoś), nazywać
to reflect - odbijać (np. światło, dźwięk)
to regain - odzyskać
to regard - uważać (za coś, za kogoś)
to reject - odrzucić; odtrącić
to release - zwolnić, wypuścić z więzienia, uwolnić
to remark - wspomnieć, skomentować, zauważyć
to renew - odnowić, przedłużyć
to repay - spłacić, oddać
to represent - stanowić, odpowiadać
to research - badać, prowadzić badania naukowe
to resign - zrezygnować z pracy/stanowiska, złożyć wypowiedzenie
to resist - oprzeć się, powstrzymać się (od)
to respond - reagować, odpowiadać
to restore - odnowić, odrestaurować, odbudować
to reveal - ujawnić
to reverse - jechać do tyłu, cofać
to review - recenzować
to reward - nagradzać
to rewrite - przepisać, napisać od nowa, przeredagować
to rinse - opłukać
to rip - drzeć, targać, zrywać, rozpruwać
to risk - ryzykować
to rock - kołysać (się)
to roll - toczyć (się)
to row - wiosłować
to rub - pocierać, masować
to ruin - zrujnować, zniszczyć
to rule - rządzić
to rush - pędzić, biec, gnać
to sack - wyrzucić z pracy, zwolnić
to satisfy - zaspokoić, zadowolić, usatysfakcjonować
to schedule - planować, wyznaczyć termin czegoś, ująć w harmonogramie
to scratch - drapać (się), podrapać (się)
to screen - badać, monitorować; poddawać kontroli
to seek - szukać, poszukiwać
to seize - chwytać, łapać
to sentence - skazać
to separate - rozstać się, rozejść się
to service - serwisować, naprawiać, robić przegląd
to settle - rozstrzygnąć, ustalić, podjąć decyzję
to shiver - drżeć, dygotać, trząść się
to shock - szokować
to shower - brać prysznic
to shrink - kurczyć się
to sigh - wzdychać
to skip - pominąć, opuścić; darować sobie
to slam - trzasnąć (np. drzwiami)
to slap - uderzyć dłonią, dać klapsa, spoliczkować
to slice - pokroić w plastry
to slide - ślizgać się, wsunąć (się)
to smash - rozbić (się), roztrzaskać (się)
to sneeze - kichać
to snore - chrapać
to soak - zamoczyć
to sob - łkać, szlochać
to socialize - udzielać się towarzysko, spotykać się z ludźmi
to sort - sortować, segregować
to specify - sprecyzować, określić
to speed - pędzić, mknąć; jechać z nadmierną prędkością
to splash - chlapać, pluskać
to split - rozdzielić
to sponsor - sponsorować
to spot - spostrzec, wypatrzyć, zauważyć
to spray - opryskiwać, rozpylać
to spread - roznosić się (plotki, informacje)
to squash - zgnieść, zmiażdżyć
to squeeze - ścisnąć
to stab - pchnąć nożem, ugodzić, dźgnąć
to stamp - ostemplować, oznakować pieczęcią, przybić pieczątkę
to stare - gapić się, wpatrywać się
to state - wskazać, określić, podać
to steer - kierować, sterować
to stimulate - stymulować, pobudzać, przyspieszać
to store - przechowywać, magazynować
to strain - nadwyrężyć, naderwać, naciągnąć
to strengthen - wzmocnić
to stress - podkreślić, zaakcentować
to stretch - rozciągać się, rozciągać mięśnie, przeciągać się
to stroke - głaskać
to struggle - wysilać się, podejmować wysiłek, starać się, usiłować
to submit - przedłożyć, złożyć, dostarczyć
to substitute - zastąpić
to suffer - cierpieć
to suit - pasować, być odpowiednim
to supervise - nadzorować
to supply - dostarczyć, zaopatrzyć
to survive - przeżyć, przetrwać
to suspect - podejrzewać
to suspend - zawiesić (w prawach, w obowiązkach)
to swallow - połykać, przełykać
to swear - kląć, przeklinać
to sweat - pocić się
to sweep - zamiatać
to swell - puchnąć
to swing - kołysać (się), huśtać (się)
to switch - przestawić (się), zmienić
to tackle - rozprawić się, podjąć walkę, stawić czoło, zająć się (jakimś problemem, np. bezrobociem, przestępczością, itp.)
to tap - stukać, pukać, klepać
to tease - drażnić, droczyć się, dokuczać
to tend - wykazywać tendencje, zwykle coś robić
to terrify - przerazić
to threaten - grozić, stosować pogróżki, straszyć
to tighten - zacisnąć (się), napiąć (się)
to time - mierzyć czas
to title - zatytułować, nadać tytuł
to tolerate - tolerować
to trade - handlować; prowadzić interesy/biznes
to transform - przekształcać, zmieniać, przeobrażać
to transport - transportować
to trash - zdemolować, rozwalić
to treat - leczyć
to tremble - trząść się, drżeć
to trick - oszukiwać, naciągnąć
to trip - potykać się
to trouble - martwić, niepokoić
to underestimate - nie docenić, bagatelizować, nisko oszacować
to undo - cofnąć (czynność), cofnąć efekt czegoś, odwrócić
to unlock - otworzyć kluczem
to untie - rozwiązać
to upgrade - zmodernizować, unowocześnić, wprowadzić nową wersję, rozszerzyć
to upset - zdenerwować, zmartwić, zasmucić
to value - cenić
to vanish - znikać
to vary - różnić się, zmieniać się
to wander - wałęsać się, snuć się, włóczyć się, wędrować
to warm - ogrzać (się)
to water - podlewać
to whisper - szeptać
to whistle - gwizdać
to widen - poszerzyć (się)
to wind - wić się
to wipe - wytrzeć, otrzeć, przetrzeć
to witness - być świadkiem
to wound - zranić, ranić
to yawn - ziewać
to yell - wrzeszczeć

pokaż czasowniki zaczynające się od wybranej litery:

A(89)
B(77)
C(166)
D(118)
E(79)
F(71)
G(39)
H(36)
I(58)
J(8)
K(9)
L(43)
M(56)
N(15)
O(33)
P(103)
Q(7)
R(141)
S(222)
T(66)
U(24)
V(13)
W(44)
Y(5)
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (10)

Wtam, sorry ale znalazlem przypadkem blad, Past participle get to gotten.
Prosze sprawdzic , czy sie myle. Pozdrowionka. Lubie wasza strone. Ucze sie z niej.

Infinitive: play to get
Simple past: got
Past participle: got

Witam.
jeżeli ktoś ma pdf z powyższym proszę o podesłanie
Krzysztofziaja@yahoo.com

dziękuje

MWodnik jakich literówek do licha

MWodnik jakich literówek do licha

Pełno tu literówek i nawet poważniejszych błędów. Jak ktoś wkleja niech sprawdzi kilka razy czy ma dobrze.

Na "Y"
to yak - gadać, paplać
to yank - szarpać
to yaw - odchylić, zboczyć
to yearn - tęsknić, pragnąć
to yellow - żółknąć
A na "Z":
to zap - rozwalić, potraktować
to zest - ścierać skórkę z cytrusa
to zip - pędzić
to zizz - zdrzemnąć się
to zoom - przybliżać

Jeśli chodzi o "Q" to:
to quadruple - czterokrotnie wzrosnąć
to quaff - wypijać jednym łykiem
to quake - trząść się, dygotać
to query - kwestionować, wyrażać wątpliwość
to quarter - ćwiartować
to quash - uchylać, unieważniać
to quibble - spierać się o rzeczy nieistotne
to quiver - drżeć, drgać
to quiz - testować, przepytywać
to quieten - uspakajać, uciszać (się)
to quip - żartować, dowcipkować
to quantify - określać liczbę / ilość
to quicken - przyspieszać
to quilt - pikować

Z wyrazami szacunku
Piotr

Ja jeszcze dodałbym:
to keelhaul - zganić, skarcić
to key - porysować kluczem
to kidnap - porwać, uprowadzić
to kindle - rozpalić, wzniecić
to knead - gnieść (zagniatać), masować
to kink - skręcić, poskręcać
to kowtow - skłaniać się po pas
to kvetch - biadolić, narzekać

Mam pytanie. Na jakiej podstawie określają Państwo poziom zaawansowania słówek?

Łączę wyrazy szacunku

W czasowniki to bike brakuje tłumaczenia :)

Znaczek C1 przypomina swym kolorem rudy