Ćwiczenia z czasowników – poziom A1–A2

ćwiczenie nr
#2652
poziom
elementary
Twoja historia
PDF
pdf

Polecenie:

Choose the correct words to complete the sentences.

Wybierz właściwe słowa do uzupełnienia zdań.

  1. Can you   the children from school tomorrow?

  2. Please   your mouth when you eat.

  3. I have to   my homework before I go to bed.

  4. All you have to do is to   my question. What's the problem?

  5. You'll never   who I saw in town this morning.

  1. I can   Clive to help us in the garden tomorrow.

  2. I had to   when David said he wanted to be a soldier. I'm sure he's not tall enough.

  3. What shall we   on TV tonight? Is there a good film on?

  4.   to phone your father about his hospital appointment.

  5. Will you be able to   the car or should I call a mechanic?

Więcej ćwiczeń dla Człowiek - czynności (czasowniki) A1-A2:
Zobacz także:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (1)

okej