Ćwiczenia z czasowników – poziom A1–A2

Polecenie:

Choose the correct words to complete the sentences.

poziom ćwiczenia: elementary

Słownik tematyczny: Człowiek czynności (czasowniki) po angielsku (zdjęcia i wymowa)

  1. I really can't   with you.

  2. It will help me a lot if you   these pieces of wood.

  3. I   the documents on your desk this morning.

  4. I   to get some bread on my way home.

  5. My father   at a local language school.

  1. It's getting cold. Please   the window.

  2. Why don't you want to   me your new clothes?

  3. Do you know how to   a computer?

  4. Jeff says he wants to   more time with his family.

  5. I was   at the bus stop when I saw Harry in his car.

Więcej ćwiczeń dla Człowiek czynności (czasowniki) po angielsku (zdjęcia i wymowa):

Zobacz także: Słownik tematyczny: Człowiek czynności (czasowniki) po angielsku (zdjęcia i wymowa) lub wszystkie Człowiek - czynności (czasowniki) A1-A2 ćwiczenia

Komentarze (1)

100%

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.