Ćwiczenia z czasowników – poziom A1–A2

ćwiczenie nr
#2654
poziom
elementary
Twoja historia
PDF
pdf

Polecenie:

Choose the correct words to complete the sentences.

Wybierz właściwe słowa do uzupełnienia zdań.

  1. Could you help me to   which shoes to buy?

  2.   right before the swimming pool and stop near the school.

  3. Please   me and I'll take you to Mr Simpson's office.

  4. Hurry up or you'll   the bus!

  5. Can we   next Wednesday afternoon?

  1. I don't   what the problem is. Could you explain?

  2. We want to   a health club so we can get fitter.

  3. I'll cook the meat and you can   the vegetables.

  4. Which dress shall I   to the school open day?

  5. I have to go back to the shop to   these shoes. They're too big.

Więcej ćwiczeń dla Człowiek - czynności (czasowniki) A1-A2:
Zobacz także:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (2)

100%

100% correct