Ćwiczenia z czasowników - poziom A1-A2

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Polecenie: Create sentences by choosing the correct words.
poziom ćwiczenia: elementary

Słownik tematyczny: Człowiek czynności (czasowniki) po angielsku (zdjęcia i wymowa)

  1. I think it's time to   the living room.

  2. Did you   yourself at the party?

  3. You   the milk and eggs together and I'll do the rest.

  4. My sister spends a lot of time   the Internet.

  5. I had a long   with Chris yesterday.

  6. My dog loves the game when I   its ball.

  7. You can   my laptop whenever you like if I'm not busy with it..

  8. When do these bills have to be  ?

  9. You have to   this door quite hard to open it.

  10. I really like to   your lovely long hair for you.

Więcej ćwiczeń dla Człowiek czynności (czasowniki) po angielsku (zdjęcia i wymowa):

Zobacz także: Słownik tematyczny: Człowiek czynności (czasowniki) po angielsku (zdjęcia i wymowa) lub wszystkie Człowiek - czynności (czasowniki) A1-A2 ćwiczenia

Skomentuj

Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Zobacz kategorie słownika tematycznego: