Ćwiczenia z czasowników – poziom A1–A2

ćwiczenie nr
#2705
poziom
elementary
Twoja historia
PDF
pdf

Polecenie:

Choose the correct words to complete the sentences.

Wybierz właściwe słowa do uzupełnienia zdań.

  1. Will you please   talking about football!

  2. I don't like sitting at home alone. I   to go out with friends.

  3. Margaret never   with anything I say.

  4. Did you remember to   my letter to Anthony?

  5. I'll have to   some money to pay the gas bill.

  1. I wonder if Clive can   me some money until Thursday.

  2. Don't   you father when he's on the phone.

  3. What do you   for lunch?

  4. I always   to work when it isn't raining.

  5. I'm going to   my mother tomorrow.

Więcej ćwiczeń dla Człowiek - czynności (czasowniki) A1-A2:
Zobacz także:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (1)

80%