Ćwiczenia z czasowników - poziom A1-A2

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Polecenie: Create sentences by choosing the correct words.
poziom ćwiczenia: elementary

Słownik tematyczny: Człowiek czynności (czasowniki) po angielsku (zdjęcia i wymowa)

  1. Will you please   talking about football!

  2. I   to go out with friends than sit at home alone.

  3. Margaret never   with anything I say.

  4. Did you remember to   my letter to Anthony?

  5. I'll have to   some money to pay the gas bill.

  6. I wonder if Clive can   me some money until Thursday.

  7. Don't   you father when he's on the phone to clients.

  8. What do you   for lunch?

  9. I always   to work when it isn't raining.

  10. I'm going to   my mother tomorrow.

Więcej ćwiczeń dla Człowiek czynności (czasowniki) po angielsku (zdjęcia i wymowa):

Zobacz także: Słownik tematyczny: Człowiek czynności (czasowniki) po angielsku (zdjęcia i wymowa) lub wszystkie Człowiek - czynności (czasowniki) A1-A2 ćwiczenia

Skomentuj

Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Zobacz kategorie słownika tematycznego: