Ćwiczenia z czasowników angielskich – poziom A1–A2

ćwiczenie nr
#2708
poziom
elementary
Twoja historia
PDF
pdf

Polecenie:

Choose the correct words to complete the sentences.

Wybierz właściwe słowa do uzupełnienia zdań.

  1. I'll go and   my hands before lunch.

  2. I draw lots of pictures in pencil for my children to   in.

  3. How much milk do I need to   to the potatoes?

  4. John will never  . He loves life the way it is.

  5. Can you   my bag while I look for my keys?

  1. Will you   to England or stay in France?

  2. What time does your train   this evening?

  3. There's really nothing to   about. Everything's fine here.

  4. I need to   some money for the holidays.

  5. Don't   on the floor in your clean clothes.

Więcej ćwiczeń dla Człowiek - czynności (czasowniki) A1-A2:
Zobacz także:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.