Ćwiczenia z czasowników – poziom A1–A2

ćwiczenie nr
#2653
poziom
elementary
Twoja historia
PDF
pdf

Polecenie:

Choose the correct words to complete the sentences.

Wybierz właściwe słowa do uzupełnienia zdań.

  1. I   about not having enough money to pay the bills.

  2. Mary thinks she   her handbag at the library.

  3. I need to sit down and   my shoes. My feet are really tired.

  4. What time did you   this morning?

  5.   me up at seven o'clock, please.

  1. If you're hungry I can   now.

  2. I'll   today because all our clothes are dirty.

  3. Don't   me until this evening. I'm very busy.

  4. Could I   your bike tomorrow afternoon?

  5.   your clothes before you work on the car.

Więcej ćwiczeń dla Człowiek - czynności (czasowniki) A1-A2:
Zobacz także:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (1)

100% correct!