Ćwiczenia z czasowników - poziom A1-A2

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Polecenie: Create sentences by choosing the correct words.
poziom ćwiczenia: elementary

Słownik tematyczny: Człowiek czynności (czasowniki) po angielsku (zdjęcia i wymowa)

  1. I   about not having enough money to pay the bills.

  2. Mary thinks she   her handbag at the library.

  3. I need to sit down and   my shoes. My feet are really tired.

  4. What time did you   this morning?

  5.   me up at seven o'clock, please.

  6. If you're hungry I can   now.

  7. I'll   today because all our clothes are dirty.

  8. Don't   me until this evening. I'm very busy.

  9. Could I   your bike tomorrow afternoon?

  10.   your clothes before you work on the car.

Więcej ćwiczeń dla Człowiek czynności (czasowniki) po angielsku (zdjęcia i wymowa):

Zobacz także: Słownik tematyczny: Człowiek czynności (czasowniki) po angielsku (zdjęcia i wymowa) lub wszystkie Człowiek - czynności (czasowniki) A1-A2 ćwiczenia

Skomentuj

Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Zobacz kategorie słownika tematycznego: