Ćwiczenia z czasowników angielskich – poziom A1–A2

ćwiczenie nr
#2710
poziom
elementary
Twoja historia
PDF
pdf

Polecenie:

Choose the correct words to complete the sentences.

Wybierz właściwe słowa do uzupełnienia zdań.

  1. My father had to   hard all his life.

  2. Will Sam   today or tomorrow?

  3. How much do you   on cigarettes each week?

  4. I'll soon be strong enough to   all around the lake.

  5. What are you going to   to the wedding?

  1.   the door before it gets cold in here!

  2. Do you   your bike to school every day?

  3. I think I'll   a chicken for tomorrow's dinner.

  4. You have to tell me who   you on the nose.

  5. I'm sure I've   the Johnsons to the party.

Więcej ćwiczeń dla Człowiek - czynności (czasowniki) A1-A2:
Zobacz także:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.