Ćwiczenia z czasowników angielskich – poziom A1–A2

ćwiczenie nr
#2706
poziom
elementary
Twoja historia
PDF
pdf

Polecenie:

Choose the correct words to complete the sentences.

Wybierz właściwe słowa do uzupełnienia zdań.

  1. I'm trying to   less fast food like burgers and pizza.

  2. Are you going to   your laptop when you go on holiday?

  3. Don't  . Everything will be okay.

  4. Let's   to start getting up early and going for a walk.

  5. I can't go out until I   my hair.

  1. I stayed in yesterday and   my room.

  2. Do you plan to buy or   a flat when you get married?

  3. You have to   eggs for about four minutes.

  4. Could you   why you weren't at work yesterday?

  5. Leonard   his study books from the shop in town yesterday.

Więcej ćwiczeń dla Człowiek - czynności (czasowniki) A1-A2:
Zobacz także:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (2)

100%

super strona