Ćwiczenia z czasowników angielskich – poziom A1–A2

ćwiczenie nr
#2709
poziom
elementary
Twoja historia
PDF
pdf

Polecenie:

Choose the correct words to complete the sentences.

Wybierz właściwe słowa do uzupełnienia zdań.

  1.   what he does next. It's very funny.

  2. I think I   all the windows before we went out. I'll call Mark to check.

  3. When will you   your present project?

  4. If I could  , I'd live in a country where it never rained.

  5. We have to   or we won't see Graham before he leaves.

  1. How do you   'Caribbean'?

  2. I'll   you my new gaming computer later.

  3. It's hard to   when I'm so worried about my mother.

  4. I'll need an answer as soon as possible so I can   you the forms.

  5. Next week will be okay. You don't need to  .

Więcej ćwiczeń dla Człowiek - czynności (czasowniki) A1-A2:
Zobacz także:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.