Past Perfect Continuous - pytania i przeczenia

Może się powtarzam, ale pytania tworzymy w standardowy sposób — zamieniamy miejscami podmiot z operatorem:

playHad he been living on his own before he went to that boarding school last year? Czy on mieszkał juz kiedyś sam, zanim wyjechał do tej szkoły z internatem w zeszłym roku?
playHow long had they been going out before they decided to get married? Jak długo ze sobą chodzili, zanim zdecydowali się pobrać?
playWhat other lies had he been telling you all those years before you realised he was a crook? Jakie jeszcze kłamstwa mówił ci przez te wszystkie lata, zanim zorientowałaś się, że jest oszustem?

Jak przeczenie to oczywiście not dodane do operatora (had not) i często łączone z nim w jeden wyraz — hadn't:

playWe hadn't been working together for long when we had to go on a business trip. Nie pracowaliśmy razem długo, kiedy musieliśmy pojechać w podróż służbową.
playThey hadn't been planning to get married but she got pregnant. Nie planowali się pobrać ale zaszła w ciążę.
Komentarze (4)

For how lond we hadn1t been working together when we had to go on a business trip :)

Wydaje mi się, żę w zdaniu:

"Jakie jeszcze kłamstwa mówił ci przez te wszystkie lata, zanim zorientowałaś się, że JEST oszustem?"

Powinno byc:
"Jakie jeszcze kłamstwa mówił ci przez te wszystkie lata, zanim zorientowałaś się, że BYŁ oszustem?

TS

Super!:)

przydałby się jeszcze przykład tworzenia pytania nie tylko przez inwersję ale także ze słówkami typu where/what/what

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.