Past Perfect - zastosowanie

Past Perfect opisuje czynność, która dokonała się zanim rozpoczęła się inna czynność przeszła.

playWhen Tom arrived late at night, Sue had already gone to bed. Kiedy Tom przyjechał późno w nocy, Sue już poszła spać.
playMum had cooked dinner before I came. Mama ugotowała obiad zanim przyszedłem (więc był już gotowy i nie musiałem na niego czekać.)

Czas ten opisuje także czynność dokonaną przed określonym momentem w przeszłości.

playBy that time we had finished all our tasks. Do tego czasu skończyliśmy wszystkie nasze zadania.
playHad you been to France before the last trip? Byłeś we Francji przed tą ostatnią wycieczką?

Past Perfect użyjemy także aby wyrazić zamiar, postanowienie, które nie doszło do skutku.

playShe had hoped to meet him finally. Ona miała nadzieje, że go w końcu pozna. (ale go nie poznała)
playThey had really wanted to come on time. Oni naprawdę chcieli przybyć punktualnie. (ale się nie udało)

W zdaniach warunkowych (III okres warunkowy)

playIf I had met you two years ago I wouldn't have married Mike. Gdybym cię spotkała dwa lata temu, nie wyszłabym za Mike'a. (ale nie spotkałam)
playShe wouldn't have bought that house if she had known it was so ruined. Nie kupiłaby tego domu, gdyby wiedziała, że jest taki zrujnowany. (ale nie wiedziała i teraz mieszka w ruderze)

Zdania z "wish", jeżeli życzenia dotyczą przeszłości

playI wish I had changed my job then. Żałuję, że nie zmieniłem wtedy pracy.
playShe wishes she hadn't bought him this present. Ona żałuje, że kupiła mu ten prezent.

Typowe słówka dla tego czasu to:

playbefore przed
playafter po
playby that time do tego czasu
Komentarze (27)

Te zdania sprawiają kłopot ale faktycznie to ma sens, choć w pierwszych momentach pomyślałem że jest to błąd.
Decydujące znaczenie ma tutaj: i wish - czyli i regret - żałuje. a pożniej należy zastosować odwrotność,
Moim zdaniem najlepiej można wytłumaczyć w ten sposób:

i had changed my job then (for example we are talking about 2018 time, particular year/time.- zmieniłem prace wtedy.
I wish i had changed my job then - czyli załuje że zmieniłem prace ale z racji pojawienia się słowa ŻAŁUJE będzie to oznaczało że jednak nie dokonałem tej decyzji czyli załuje że nie zmieniłem.

I wish I had changed my job then. Żałuję, że nie zmieniłem wtedy pracy.
playShe wishes she hadn't bought him this present. Ona żałuje, że kupiła mu ten prezent.

Tłumaczenie zdania „She wishes she hadn’t bought him this present” jest dobre, ponieważ „Ona chciałaby nie kupić mu tego prezentu=Ona żałuje ,że kupiła mu ten prezent”

I wish I had changed my job then. Żałuję, że nie zmieniłem wtedy pracy.
playShe wishes she hadn't bought him this present. Ona żałuje, że kupiła mu ten prezent.

Chyba trzeba poprawić te błędy.

Żeby wyrazić żal dotyczący przeszłości możemy użyć formy: If only/I wish + Past Perfect (had + III forma), np.: If only I hadn't given up on my dreams (Gdybym tylko nie porzucił moich marzeń), lub should/shouldn't + have + III forma np.: I shouldn't have become a doctor (nie powinienem zostać lekarzem).

I wish I had changed my job then. Żałuję, że nie zmieniłem wtedy pracy.
playShe wishes she hadn't bought him this present. Ona żałuje, że kupiła mu ten prezent.
Czy te zdania są dobrze przetłumaczone? Tam gdzie jest przeczenie to nie ma a tam gdzie nie ma to jest.

Inny przykład: Byłeś tu zanim my tu byliśmy. You had been here before we were here. Czy tak? :)

Czyli dla przykładu: zrobiłem to zanim zrobiłem tamto. I had done it before I did that. Czy to jest poprawnie?

Świetna strona do nauki, nie to co w szkole ;D

Obstawiam: "I had cooked dinner before he kicked me" :)

Np. I had cooked dinner before he kick me. Ugotowałem obiad przed tym kiedy mnie kopnął. Dobrze napisałem bo nie wiem ;p

Łatwiej sobie to przetłumaczyć w taki sposób: "Chciałbym, abym wtedy zmienił pracę",

czyli to samo co pisze nooah, ale trochę mniej po polsku.

Łatwiej sobie to przetłumaczyć w taki sposób: "Chciałbym, abym wtedy zmienił pracę",

czyli to samo co pisze nooah, ale trochę mniej po polsku.

@screw - dobrze jest to tłumaczenie. Powinno być "Żałuję, że nie zmieniłem wtedy pracy."

@screw - wszystko jest dobrze z tłumaczeniem. Jest tak jak powinno być, czyli "Żałuję, że nie zmieniłem wtedy pracy."

"I wish I had changed my job at that time." oczywiscie tlumaczenie jest bledne.

powinno byc. Zaluje ze zmeinilem wtedy prace.

Super ; ) I wish i had lived to far - off lands ( but, unluckily , i have to live in here and anything is so far to change ) " ...myslę ze właściwe użycie ' Wish "

super!!! Autor połknął tylko d w wyrazie "wouldn't" w 3 od końca tabelce

i like it

toomku 77 super to wytłumaczyłeś

W przykładach z wish jest wszystko w porządku. To jest po prostu skrót myślowy. Spróbuję to wytłumaczyć tak:
wish po angielsku znaczy "życzyć sobie, chcieć", więc zdanie "I wish I had changed my job at that time." znaczy "Chciałbym, żebym zmienił wtedy moją pracę", co jest równoznaczne z "żałuję, że nie zmieniłem wtedy mojej pracy".

To samo ze zdaniem "She wishes she hadn't bought him this present", które znaczy "Ona chciałaby nie kupić mu wtedy tego prezentu", co sami przyznacie jest równoznaczne z "Ona żałuje, że kupiła mu ten prezent"

To tyle :)

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.