Present Perfect Continuous - pytania i przeczenia

Pytanie tworzymy przez przesunięcie operatora have/has przed podmiot. Jeśli pytamy o szczegóły na początek dajemy jeszcze właściwe słówko pytające where, when, what, itp.

playHave you been waiting for me? Czekasz/Czekacie na mnie?
playHow long have you been waiting for me? Jak długo na mnie czekasz/czekacie?
playSince when has she been learning German? Od kiedy ona uczy się niemieckiego?
playI can smell cigarettes. Have you been smoking? Czuję papierosy. Paliłeś/Paliliście?
playWhat have you been doing all day? Co robiłeś/robiliście przez cały dzień?

Przeczenie tworzymy łącząc operator have/has ze słówkiem not:

playI haven't been reading the book for an hour. Nie czytam książki od godziny.
playShe hasn't been waiting for the doctor since eight. Ona nie czeka na lekarza od ósmej.

Uwaga: Zdania, w których mówimy, od jak dawna czegoś nie robimy, budujemy często w czasie Present Perfect:

playI haven't played tennis since university. Nie gram w tenisa od kiedy byłem na uniwersytecie.
playShe hasn't cooked for me for two months. Ona mi niczego nie ugotowała od dwóch miesięcy.
Komentarze (8)

Świetne :D

"She hasn't been waiting for the doctor since eight" - błąd w zdaniu (przetłumaczono "Ona nie czeka na lekarza od ósmej." a powinno być "Ona nie czeka na lekarza od siódmej."

To jest poprawnie czy nie?

kyeZ, nie może być pytanie: "How long have you smoked?" ponieważ oznaczało by ono: "Jak długo jesteś palaczem" ;).

"I can smell cigarettes. Have you been smoking?" czy tutaj nie powinno być czasu present perfect zamiast present perfect continous ? Przecież jest "czuję papierosty" -> "czy paliłeś" (skutek -> czuję smród).

Jak długo na mnie czekasz? How long have you been waiting for me?

Have you been waiting for me? / How long have you been waiting for me? tak samo, jakbyś się zwracał do " was" you - ty, wy ;)
chyba... ;P

To jak powiemy w tym czasie Czekasz na mnie? lub Jak długo na mnie czekasz?

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.