Have czy have got?

Czasownik have może występować jako czasownik główny (to ten, któremy możemy przypisać jakieś znaczenie) lub posiłkowy, czyli taki, którym posiłkujemy (wspomagamy) się przy tworzeniu zdań. W przypadku have to wspomaganie dotyczy czasów z grupy perfect.

W niektórych kontekstach w potocznym języku w odmianie brytyjskiej, have często jest zastępowane przez have got. Kluczowe jest rozróżnienie, które konteksty to umożliwiają. Zacznijmy od wyeliminowania przypadków, w których nie możemy dodać got do czasownika have.

kiedy have nie zastąpimy przez have got

1) Have w funkcji czasownika posiłkowego nie można zastąpić przez have got:

Sheila has got finished the project. Sheila skończyła projekt.
We haven't got informed the police yet. Jeszcze nie poinformowaliśmy policji.

2) Have w funkcji czasownika głównego, który wyraża czynność (co się dzieje, co robię) nie zastąpimy przez have got:

We're having got lunch. Jemy lunch.
I have got a shower twice a day. Biorę prysznic dwa razy dziennie.
playThey are having got an argument. Oni się kłócą.
playHave got a good time! Baw się dobrze!
playHe is having got a shower. On bierze prysznic.
playShe had got scrambled eggs for breakfast. Ona zjadła jajecznicę na śniadanie.

(nie jest błędem powiedzieć She ate scrambled eggs for breakfast, ale have w takim zdaniu brzmi 'bardziej' po angielsku, z kolei 'bardziej' po polsku brzmi tłumaczenie Ona zjadła jajecznicę na śniadanie.)
playHave got a cigarette! Poczęstuj się papierosem/Zapal sobie!
playLet's have got a swim. Popływajmy.
playShe had got a baby last month. Urodziła dziecko w zeszłym miesiącu.

3) W pytaniach i przeczeniach w czasie teraźniejszym got nie dodamy do have w funkcji czasownika głównego, który wyraża stan, jeżeli użyjemy operatora do/does (don't/doesn't)

playDo you have got a brother? Masz brata?
playDoes she have got a new dress? Czy ona ma nową sukienkę?

4) Have w funkcji czasownika głównego, który wyraża stan (coś mam), w większości przypadków nie użyjemy z got w czasie przeszłym w formie twierdzącej:

She had got beautiful blue eyes. Miała piękne niebieskie oczy.
When I was a kid, I had got fair hair. Jako dziecko miałam jasne włosy.

Skąd takie ograniczenie? Wynika ono z tego, że got, poza tym, że jest ozdobnikiem dodawanym do have, jest też formą nieregularnego czasownika get (get - got - got), który znaczy dostać, otrzymać. W połączeniu z had daje had got – powstaje zatem forma czasu Past Perfect, co całkowicie zmienia sens zdania!

playI have got a good idea.

w czasie przeszłym będzie brzmiało

playI had a good idea.

a nie

I had got a good idea.

5) Have w funkcji czasownika głównego, który wyraża stan, w czasie przeszłym nie użyjemy z got w pytaniach szczegółowych. Poprawne pytanie budujemy tak jak dla każdego innego czasownika, czyli z operatorem did lub – w przypadku pytań o podmiot – bez operatora:

What time had you got the appointment with the dentist? O której miałeś wizytę u dentysty?
What time did you have the appointment with the dentist?
What colour hair had she got? Jakiego koloru miała włosy?
What colour hair did she have?
Who had got the most beautiful smile? Kto miał najładniejszy uśmiech? (to jest pytanie o podmiot w Past Simple, więc nie użyjemy operatora did – czasownik główny musi być użyty w czasie przeszłym)
Who had the most beautiful smile?

Tyle ograniczeń... Czy zostały w ogóle jakieś przypadki, w których można użyć have got? Jakoś szczególnie wiele ich nie ma, ale zobaczmy. ;)

Kiedy have można zastąpić przez have got

1) Have (dla 3.os. liczby pojedynczej has) można zastąpić przez have/has got w sytuacjach, gdy występuje jako czasownik główny, kiedy wyraża stan (w znaczeniu mieć, posiadać) w czasie teraźniejszym. Przypomnijmy, że dotyczy to potocznego języka w odmianie brytyjskiej, a skoro język potoczny, to o wiele częściej stosowane są skróty, np. I've got, she's got:

playI have a house with a huge garden. Mam dom z wielkim ogrodem.
playShe has a beautiful new dress. Ona ma śliczną nową sukienkę.
Your dog has very long ears. Twój pies ma bardzo długie uszy.
Maria has good manners. Maria ma dobre maniery.
Derek has a cold. Derek ma przeziębienie.
I have a job interview tomorrow. Mam jutro rozmowę w sprawie pracy.
They have a good idea. Oni mają dobry pomysł.
playI have got a house with a huge garden. Mam dom z wielkim ogrodem.
She's got a beautiful new dress. Ona ma śliczną nową sukienkę.
Your dog's got very long ears. Twój pies ma bardzo długie uszy.
Maria's got good manners. Maria ma dobre maniery.
Derek's got a cold. Derek ma przeziębienie.
I've got a job interview tomorrow Mam jutro rozmowę w sprawie pracy.
playThey've got a good idea. Oni mają dobry pomysł.

Pytania do takich zdań tworzymy przez inwersję:

playHave you got a brother? Masz brata?
playHas she got a new dress? Czy ona ma nową sukienkę?
Have they got a good idea? Czy oni mają dobry pomysł?

2) W zdaniach przeczących w czasie przeszłym, hadn't got zwykle można użyć zamiast didn't have:

I hadn't got enough data to write the report. =
I didn't have enough data to write the report.
Nie miałem wystarczających danych, żeby napisać raport.
We hadn't got any lessons in the afternoon. =
We didn't have any lessons in the afternoon.
Nie mieliśmy po południu żadnych lekcji.

3) W pytaniach ogólnych w czasie przeszłym had...got jest zazwyczaj równoważne z did...have, jednak pytania z did są znacznie częstsze:

Had your brother got any close friends? =
Did your brother have any close friends?
Czy twoj brat miał przyjaciół?
Had you got enough money to pay the bills? =
Did you have enough money to pay the bills?
Czy mieliście pieniądze na opłacenie rachunków?

Komentarze (5)

Poprawme jest: Kate has two cats. A dlaczego nie: Kate has got two cats?

A ja dalej nie rozumiem.
Jaka jest różnica między She has a new beautiful dress, a She has got a new beautiful dress? Hmm...

W zdaniach twierdzących można pominąć "got", ale już w pytaniach i przeczeniach jest zalecane- tak wyczytałam w jednej książce.

Z tego co przeczytałem we wcześniejszej lekcji, to Have got używają głównie Brytyjczycy i pełni rolę ozdobnika gramatycznego.

Czy to tylko moje spostrzeżenie, że "have got" można zastąpić samym "have" i to tyle.
Dzieciaki uczą się w klasie 4 o "have got", który może być bez "got" i jeden rozdział byłoby mniej (bądź zastąpione czymś innym".

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.