Czasownik be

Czasownik be jest dość specyficzny. Podobnie jak czasowniki have i do, może być czasownikiem głównym, który niesie znaczenie w zdaniu, lub czasownikiem posiłkowym, czyli takim, którego zadanie jest czysto gramatyczne.

Zacznijmy od przykładów, na podstawie których będziemy mogli rozwinąć nasze wyjaśnienia.

1 playTracy is a student. Tracy jest studentką.
2 playTracy is cramming for an exam. Tracy zakuwa do egzaminu.
3 playTracy is tired. Tracy jest zmęczona.
4 playTracy is taken to hospital. Tracy zostaje zabrana do szpitala.

W zdaniach nr 1 i 3 czasownik be (tutaj w 3. os. l.poj.) jest czasownikiem głównym. Nie potrzebujemy innego czasownika, żeby zrozumieć znaczenie zdania.

W przykładach nr 2 i 4 be ma tylko funkcję gramatyczną. W zdaniu nr 2 jest częścią orzeczenia, w którym znaczenie niesie czasownik główny cram, a forma orzeczenia be + verb + ing mówi, jaki czas został użyty do przekazania informacji. W zdaniu nr 4, be jest częścią orzeczenia w stronie biernej. Głównym czasownikiem jest tutaj take. Gdybyśmy w tych przykładach usunęli formy cramming i taken, zdania nie miałyby żadnego sensu. Czasownik be nie wystarczy tutaj do przekazania znaczenia, jest tylko czasownikiem pomocniczym (posiłkowym).

Ważną rzeczą do zapamiętania jest to, że - bez względu na to, którą z tych funkcji pełni w zdaniu - czasownik be poddaje się inwersji do utworzenia pytania, a w przeczeniu łączy bezpośrednio z not.

przeczenia z czasownikiem be – czas teraźniejszy

playTracy isn't a student. Tracy nie jest studentką.
playTracy isn't cramming for an exam. Tracy nie zakuwa do egzaminu.
playTracy isn't tired. Tracy nie jest zmęczona.
playTracy isn't taken to hospital. Tracy nie zostaje zabrana do szpitala.

inwersja w pytaniach z czasownikiem be – czas teraźniejszy

playIs Tracy a student? Czy Tracy jest studentką?
playIs Tracy cramming for an exam? Czy Tracy zakuwa do egzaminu?
playIs Tracy tired? Czy Tracy jest zmęczona?
playWhy is Tracy taken to hospital? Dlaczego Tracy zostaje zabrana do szpitala?

be jako czasownik główny i posiłkowy w czasie przeszłym – zdania twierdzące

playKathy was my flatmate. Kathy była moją współlokatorką.
playShe was studying medicine. Studiowała medycynę.
playShe was very ambitious. Była bardzo ambitna.
playShe was offered a job in a research centre. Zaproponowano jej pracę w centrum badawczym.

be jako czasownik główny i posiłkowy w czasie przeszłym – przeczenia

playKathy wasn't my flatmate. Kathy nie była moją współlokatorką.
playShe wasn't studying medicine. Nie studiowała medycyny.
playShe wasn't very ambitious. Nie była bardzo ambitna.
playShe wasn't offered a job in a research centre. Nie zaproponowano jej pracy w centrum badawczym.

be jako czasownik główny i posiłkowy w czasie przeszłym – pytania

playWas Kathy your flatmate? Czy Kathy była twoją współlokatorką?
playWhat was she studying? Was she studying medicine? Co studiowała? Czy studiowała medycynę?
playWas she very ambitious? Czy była bardzo ambitna?
playWas she offered a job in a research centre? Czy zaproponowano jej pracę w centrum badawczym?
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.