Czasownik do

if Czasownik do jest w języku angielskim „wszędobylski”. Używają go nawet osoby, których znajomość angielskiego ogranicza się do standardowego pokrzepienia:

playDon't worry! Nie martw się!

Do jest jednym z kilku specyficznych czasowników w języku angielskim. Wszystko dlatego, że może pełnić dwie funkcje – czasownika głównego lub czasownika posiłkowego. Co to oznacza? Już wyjaśniamy.

Do jako czasownik główny

Podstawowe znaczenie czasownika do to robić. Do może zatem wystąpić w różnych czasach i strukturach gramatycznych jako czasownik główny:

What are you doing here? Co tutaj robisz?
You haven't done anything to help me. Nie zrobiłeś nic, żeby mi pomóc.
Will you do something for me? Zrobisz coś dla mnie?
I wouldn't do it if I were you. Na twoim miejscu bym tego nie robił.
Do something! Zrób coś!

Do jest też elementem kolokacji, gdzie w polskim tłumaczeniu bardziej pasuje inne słowo niż robić, np.:

do a crossword rozwiązywać krzyżówkę
do military service odbywać służbę wojskową
do something for a living utrzymywać się z czegoś
do the dishes zmywać naczynia
do someone a favour wyświadczyć komuś przysługę

We wszystkich powyższych przykładach do niesie jakieś znaczenie. Wyraża jakąś czynność, czyli spełnia standardową funkcję czasownika.

Do jako czasownik posiłkowy

Do może też pełnić inną rolę, a mianowicie czasownika posiłkowego (auxiliary verb) lub – mówiąc inaczej – operatora. W tej funkcji został użyty w zacytowanym na początku przykładzie Don't worry. Znaczenie niesie inny czasownik, a operator jest elementem pomocniczym. W czym zatem pomaga?

Do jako operator służy do:

1 Tworzenia pytań, przeczeń, krótkich odpowiedzi i question tags w czasie Simple Present (w 3. os. l. poj. przybiera wtedy formę does):

playDo you have any idea what it means? No, you don't! Czy ty masz jakiekolwiek pojęcie, co to oznacza? Nie, nie masz!
playWhere does your sister live? Gdzie mieszka twoja siostra?
playShe doesn't live in Warsaw, does she? Nie mieszka w Warszawie, prawda?
playI don't feel like going out tonight. Nie mam ochoty nigdzie wychodzić dziś wieczorem.
playDo I think you're mad?! Yes, I do! Czy sądzę, że oszalałaś? Tak, tak sądzę!

2 Tworzenia pytań, przeczeń, krótkich odpowiedzi i question tags w czasie Simple Past:

playDid you tell him it was a misunderstanding? No, you didn't! Powiedziałaś mu, że to było nieporozumienie? Nie, nie powiedziałaś!
playWhere did you take her? Gdzie ją zabrałeś?
playYou didn't take her to the zoo, did you? Chyba nie zabrałeś jej do zoo, co?
playI didn't recognise him at first. He looked much slimmer. Z początku go nie rozpoznałam. Wyglądał o wiele szczuplej.
playDid I lose my temper?! Yes, I did! Czy straciłam panowanie nad sobą? Tak, straciłam!

3 Wzmocnienia czasownika głównego w Simple Present i Simple Past:

playI did explain everything! Ależ wyjaśniłem wszystko!
playDo forgive me! Wybacz mi proszę!
playShe does love you. Ona cię naprawdę kocha.
playHe did want to come. On naprawdę chciał przyjść.
playI do need you. Bardzo cię potrzebuję.

4 Zastępowania czasownika głównego w Simple Present i Simple Past w celu uniknięcia powtórzeń:

playI like coffee and Jack does, too. Lubię kawę i Jack też (ją lubi).
playWe went to Sicily and so did Jessica. Pojechaliśmy na Sycylię i Jessica też (tam pojechała).
playMy father hates hypocrisy and so do I. Mój ojciec nienawidzi hipokryzji i ja też (jej nienawidzę).
playThe Simpsons built an extension and we did, too. Simpsonowie zbudowali dobudówkę i my też (zbudowaliśmy).
playI ordered spaghetti and so did Pete. Zamówiłem spaghetti i Pete też (je zamówił).

5 Tworzenia poleceń w formie przeczącej:

playWherever you are, don't forget to give me a call. Gdziekolwiek będziesz, nie zapomnij do mnie zadzwonić.
playDon't touch this! It's not yours. Nie dotykaj tego! To nie twoje.
playYou can borrow my dictionary but don't damage it. Możesz pożyczyć mój słownik, ale go nie zniszcz.
playDon't even think about it! No way! Nawet o tym nie myśl! Mowy nie ma!
playDon't give up so easily! Give it one more try. Nie poddawaj się tak łatwo! Spróbuj jeszcze raz.

Trochę tego jest, co? Ale don't worry! Dacie radę. :)

Komentarze (2)

@marttynqa: Well spotted! Już poprawione :)

W drugiej tabelce w przedostatnim zdaniu brakuje "if", osoby początkujące może to zmylić :)

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.