Czasownik posiłkowy HAVE w języku angielskim

Najbardziej zróżnicowanym czasownikiem z tej całej grupy jest HAVE. Warto przyjrzeć mu się trochę dokładniej:


a) Have jako mieć, posiadać

playI have a house with a huge garden. Mam dom z wielkim ogrodem.
playShe has a beautiful new dress. Ona ma śliczną nową sukienkę.

W zdaniach tego typu w nieformalnym języku (zwłaszcza w mowie i zwłaszcza w brytyjskiej odmianie języka) bardzo często zamiast have pojawia się have got.

playI have got a house with a huge garden. Mam dom z wielkim ogrodem.
playThey've got a good idea. Oni mają dobry pomysł.

Pytania do takich zdań tworzymy przez inwersję:

playHave you got a brother? Masz brata?
playHas she got a new dress? Czy ona ma nową sukienkę?

Lub przez słówko posiłkowe do/does (musi wtedy ze zdania zniknąć got)

playDo you have a brother? Masz brata?
playDoes she have a new dress? Czy ona ma nową sukienkę?

UWAGA!
Zdania z have got (w takim znaczeniu) mogą pojawiać się tylko w czasie teraźniejszym. Zamiana have na had zmieni znaczenie zdania!

playI have got a good idea.

w czasie przeszłym będzie brzmiało

playI had a good idea.

a nie

I had got a good idea.

Jeśli w czasie przeszłym zachowalibyśmy got, zdanie przesuniemy aż do czasu Past Perfect (z had jako operatorem i got jako czasownikiem głównym).

Podobnie z pytaniami - w czasie przeszłym zapytamy się:

playDid you have a good idea?

a nie

Had you got a good idea.

b) Podstawowym znaczeniem have jest mieć. Have pojawia się jednak bardzo często w takich zdaniach, gdzie dosłowne tłumaczenie na polski brzmiałyby nieco koślawo, stąd inne wersje:

playThey are having an argument. Oni się kłócą.
playHave a good time! Baw się dobrze!
playHe is having a shower. On bierze prysznic.
playShe had scrambled eggs for breakfast. Ona zjadła jajecznicę na śniadanie.

(nie jest błędem powiedzieć She ate scrambled eggs for breakfast., ale have w takim zdaniu brzmi 'bardziej' po angielsku, z kolei 'bardziej' po polsku brzmi tłumaczenie Ona zjadła jajecznicę na śniadanie.)
playHave a cigarette! Poczęstuj się papierosem/Zapal sobie!
playLet's have a swim. Popływajmy.
playShe had a baby last month. Urodziła dziecko w zeszłym miesiącu.
Komentarze (10)

czasownik Idea jest policzalny? Jeśli chodzi o zakladke rzeczowniki policzalne i niepoliczalne wyraźnie jest napisane, iż do rzeczownikow niepoliczalnych naleza m.in. rzeczowniki abstrakcyjne. Jeśli pomysl można zobaczyć, to każdy daremnie szukalby jakiegoś podczas obrad polskiego parlamentu :)

Raczej nie, poprawnie będzie brzmieć:
"Have I got two legs?"
czyli czy mam dwie nogi?
twoje znaczy:
"Mam dwie nogi?"

Czy zdanie "Have I two legs?" Jest poprawne?

Idea jest policzalna
jeden pomysł, dwa pomysły, trzy pomysły :)

Mam pytanie. dlaczego jest I have got "A" good idea? Czytałem że "a" stosuje się przed rzeczownikami policzalnymi a "idea" to chyba raczej niepoliczalny. Wyjaśni ktoś uprzejmy?

@sarrenkaa i tu się mylisz,różnica pomiędzy tymi dwoma wyrażeniami polega na tym,że 'have' może dodatkowo wyrażać akcję np I'm having a dinner',a tak to można je stosować nawet zamiennie,'got' ułatwia nawet zrozumienei w mowie lub pisowni skrótowej,bo jak np zrozumiesz zdanie "she's a baby'?

AAAAAAA!!! robię się nawiedzona:]

Dla mnie b.trudne .2 m-ce po 2 godz.- Jezu a kiedy zaczne mówić poprawnie, chyba warto!!! a może nie PA!no

Można posiadać. Np. jak mafie przemycają dziwki do burdelów. Wtedy są w ich posiadaniu. xD <joke> haha

ALE have got to jest mieć,posiadać czyli np I have got black hair a nie I have black hair . Nie można np I have got a girlfriend ,ponieważ dziewczyny nie można posiadać.. ale I have a girlfriend.

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.