Angielskie przyimki in, on, at – ćwiczenia online

Polecenie:

Choose the correct preposition to complete the sentences.

poziom ćwiczenia: intermediate

Opis gramatyki: Przyimki angielskie

  1. I am very keen   biology.

  2. Please, come   Tuesday.

  3. We never go away   August.

  4. Do you like skiing   winter?

  5. My sister is standing   a queue in the shop.

  1. John sits   his desk all day long!

  2. She really gets   my nerves!

  3. He always buys a newspaper   the way to the station.

  4. He always reads   the train.

  5. Let's put this box   the corner of the room.

Więcej ćwiczeń dla Przyimki angielskie:

Zobacz także: Opis gramatyki: Przyimki angielskie lub wszystkie Przyimki i wyrażenia przyimkowe ćwiczenia

Komentarze (2)

looooo

Thank you, ang.pl

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.