Angielskie przyimki miejsca – ćwiczenia online

Polecenie:

Translate the prepositions from brackets.

poziom ćwiczenia: elementary

Opis gramatyki: Przyimki angielskie

  1. Look! There's a cat pod the bed.

  2. We spent a lovely day nad the sea yesterday.

  3. Bill and Jim hid za the tree.

  4. The post office is obok the theatre.

  5. I was sitting naprzeciwko a very handsome man on the train.

  1. Mike jumped z the bed when he saw me.

  2. We were flying nad the Greek islands yesterday.

  3. There's a bus stop right przed our house.

  4. George was sitting pomiędzy Bill and me in the cinema.

  5. There were many flowers wzdłuż the river.

Więcej ćwiczeń dla Przyimki angielskie:

Zobacz także: Opis gramatyki: Przyimki angielskie lub wszystkie Przyimki i wyrażenia przyimkowe ćwiczenia

Komentarze (2)

W przykładzie 7 nie zrobiłam błędu a mi zaznaczyło jako błąd .

Thank you, ang.pl

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.