Przyimki angielskie – testy

Polecenie:

Choose the correct preposition.

poziom ćwiczenia: intermediate

Opis gramatyki: Przyimki angielskie

  1. She is very bad   English.

  2. She will have to spend more time   it.

  3. There is no point   going by car if we can't park near the restaurant.

  4.   first, I found driving very exciting.

  5. I'm waiting for my friend. He'll be here   a minute.

  1. Sitting   the floor isn't exactly comfortable.

  2. Look   those birds! They're feeding their chicks.

  3. Do you believe   ghosts?

  4. Mary came back home   midnight!

  5. I'm very keen   sport.

Więcej ćwiczeń dla Przyimki angielskie:

Zobacz także: Opis gramatyki: Przyimki angielskie lub wszystkie Przyimki i wyrażenia przyimkowe ćwiczenia

Komentarze (1)

Thank you, ang.pl

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.