Przyimki angielskie – testy

Polecenie:

Choose the correct preposition.

poziom ćwiczenia: intermediate

Opis gramatyki: Przyimki angielskie

  1. Barbara's getting on really well   her new job.

  2. Drinks are   the house tonight!

  3. We like to go to Midnight Mass   Christmas.

  4. One   every ten children now suffers from asthma.

  5. We were very surprised   the result.

  1. She was dressed   a white linen suit.

  2. We're really busy   the moment.

  3. Stop shouting   the kids all the time.

  4. People were chatting   small groups.

  5. She shouted out my name   a coarse voice.

Więcej ćwiczeń dla Przyimki angielskie:

Zobacz także: Opis gramatyki: Przyimki angielskie lub wszystkie Przyimki i wyrażenia przyimkowe ćwiczenia

Komentarze (1)

Thank you, ang.pl

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.