Angielskie przyimki in, on, at – ćwiczenia

Polecenie:

Choose the correct preposition to complete the sentences.

poziom ćwiczenia: intermediate

Opis gramatyki: Przyimki angielskie

  1. Look   that elderly man! He's running after the bus!

  2. I met my wife   a disco.

  3. Everyone   the plane was frightened.

  4. I'm sorry, Pam's   lunch right now.

  5.   my way to work the car broke down.

  1. Ted managed to be   the first train back to London.

  2. She spent the day   bed.

  3. I have no cash   me.

  4. He looked very handsome   his uniform.

  5. The children all laughed   his jokes.

Więcej ćwiczeń dla Przyimki angielskie:

Zobacz także: Opis gramatyki: Przyimki angielskie lub wszystkie Przyimki i wyrażenia przyimkowe ćwiczenia

Komentarze (1)

Thank you, ang.pl

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.