Przyimki angielskie – testy

Polecenie:

Choose the correct preposition.

poziom ćwiczenia: elementary

Opis gramatyki: Przyimki angielskie

  1. The answer is   page twenty-five.

  2. My husband often works   night.

  3. My parents live   New Zealand now.

  4. They're all out   the cinema.

  5. He first visited Russia   1937.

  1. Milk is very rich   calcium.

  2. I think he'll be a millionaire   a year or two.

  3. The house was sold   £220,000.

  4. You should have more sense   your age.

  5. She has never shown any interest   music.

Więcej ćwiczeń dla Przyimki angielskie:

Zobacz także: Opis gramatyki: Przyimki angielskie lub wszystkie Przyimki i wyrażenia przyimkowe ćwiczenia

Komentarze (2)

Thank you, ang.pl

Thank you, ang.pl

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.