Przyimki angielskie – testy

Polecenie:

Choose the correct preposition.

poziom ćwiczenia: 0

Opis gramatyki: Przyimki angielskie

 1. My sister is always   a bad mood early in the morning.

 2. There are many beautiful hotels   Paris.

 3. I'm watching a nice movie   TV.

 4. I'm interested  1   tennis but not very good  2   it.

  1
  2

 5. My friend Sue is coming to visit me   July.

 1. I'm seeing my dentist   Monday.

 2. The girl   the blue dress is my sister.

 3. We had a drink   the pub after the exam.

 4. I stayed in Rome for three weeks   1978.

 5. My father always sits   the head of the table.

Więcej ćwiczeń dla Przyimki angielskie:

Zobacz także: Opis gramatyki: Przyimki angielskie lub wszystkie Przyimki i wyrażenia przyimkowe ćwiczenia

Komentarze (1)

Thank you, ang.pl

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.