Przyimki po przymiotnikach – ćwiczenia

Polecenie:

Choose the correct preposition after the adjective.

poziom ćwiczenia: elementary

Opis gramatyki: Przyimki angielskie

  1. I'm really terrible   maths, I'm afraid.

  2. Jake is absolutely thrilled   his new job.

  3. Dennis is worried   something.

  4. I'm sure there's something wrong   the engine.

  5. Is there anything that you're allergic  ?

  1. Your father has always been bad   cooking.

  2. Aren't you bored   this film yet?

  3. Call back later. I'm busy   the kids at the moment.

  4. Angela has always been crazy   jazz music.

  5. I'm looking for someone who's experienced   house repairs.

Więcej ćwiczeń dla Przyimki angielskie:

Zobacz także: Opis gramatyki: Przyimki angielskie lub wszystkie Przyimki i wyrażenia przyimkowe ćwiczenia

Komentarze (1)

Thank you, ang.pl

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.