Angielskie przyimki miejsca – ćwiczenia

Polecenie:

Choose the correct preposition of place.

poziom ćwiczenia: intermediate

Opis gramatyki: Przyimki angielskie

  1. Please don't put your elbows   the table when you're eating.

  2. I see quite a few weeds hiding   the flowers.

  3. We can plant some vegetables   those two apple trees.

  4. He looked me straight   the eye and lied, I'm sure of it.

  5. Isn't there a bank   the cinema?

  1. There used to be a greengrocer's   the park gates.

  2. I think the TV control has fallen   the sofa.

  3. I've put your suitcase   the wardrobe.

  4. Let's go and have a picnic   the lake.

  5. Whose is that bike   the house?

Więcej ćwiczeń dla Przyimki angielskie:

Zobacz także: Opis gramatyki: Przyimki angielskie lub wszystkie Przyimki i wyrażenia przyimkowe ćwiczenia

Komentarze (1)

Thank you, ang.pl

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.