Przyimki angielskie – testy

Polecenie:

Choose the correct preposition.

poziom ćwiczenia: elementary

Opis gramatyki: Przyimki angielskie

 1.   Fridays he usually stays in his room all day.

 2. He often listens to the radio or reads newspapers and magazines   the afternoon.

 3. Why are you looking   me in such a strange way?

 4. Mary is interested   chemistry.

 5. Bob is trying to concentrate   work now.

 1. It all depends   you now.

 2.  1   the evenings they usually watch something  2   TV.

  1
  2

 3.  1   Saturdays he never stays  2   home.

  1
  2

 4. Margaret's boyfriend's coming to see her   noon.

 5. It's cold, so put   your jacket.

Więcej ćwiczeń dla Przyimki angielskie:

Zobacz także: Opis gramatyki: Przyimki angielskie lub wszystkie Przyimki i wyrażenia przyimkowe ćwiczenia

Komentarze (1)

Thank you, ang.pl

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.