come across as – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego come across as wraz z przykładem użycia. ...............

come across as

phrasal verb z czasownikiem come
  1. sprawiać wrażenie, wydawać się

    Kate's new boyfriend comes across as being determined to succeed in life. I like him.

    I hope what I say next doesn't come across as a petty complaint.

    For all his high education, to me he came across as an idiot.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem come