come forward – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego come forward wraz z przykładem użycia. ...............

come forward

phrasal verb z czasownikiem come
  1. zgłosić się (do pomocy, współpracy)
    come forward (with something)

    Detectives are appealing for anyone with information about the robbery to come forward.

    I'd like thank all those who came forward with offers of help.

    Please come forward if you have any ideas about how the project should be run.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem come