come up with – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego come up with wraz z przykładem użycia. ...............

come up with

phrasal verb z czasownikiem come
  1. wymyślić, wpaść na (pomysł, rozwiązanie, itp.)
    come up with something

    I wish I had Nigel's talent. He comes up with some really original woodworking ideas.

    What has the boss come up with now? Why can't he leave things as they are?

    After much thought, we came up with a cool plan for making some easy money.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem come

REKLAMA