come apart – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego come apart wraz z przykładem użycia. ...............

come apart

phrasal verb z czasownikiem come
  1. rozpadać się

    I thought the glue had set, but everything came apart when I moved it.

    I found an old book in the garage but it came apart when I picked it up.

    Well, we all hope your model plane won't come apart when you fly it.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem come