come in – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego come in wraz z przykładem użycia. ...............

come in

phrasal verb z czasownikiem come
  1. wejść

    Please come in and make yourself at home.

    Make sure you wipe your feet before you come in.

    Do come in. I'll be with you in a moment.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem come