put away – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego put away wraz z przykładem użycia. ...............

put away

phrasal verb z czasownikiem put
  1. odłożyć na miejsce, przełożyć
    put something away

    Hurry up! Put your toys away and we'll go to feed the ducks in the park.

    Why haven't you put away the plates? They go in that cupboard over the fridge.

    Please put your books away when you finish your homework.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem put

«