put down to – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego put down to wraz z przykładem użycia. ...............

put down to

phrasal verb z czasownikiem put
  1. złożyć na karb czegoś
    put something down to something

    Ignore his bad mood. I put it down to the weather.

    Kevin's not the happiest man in the world. Many who know him put it down to his childhood.

    I put my bad luck down to the fact that I was born on the thirteenth.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem put

REKLAMA