Accounting and financial statement - słownictwo biznesowe

Kapitał, składka, księga rachunkowa. Sprawdźcie, czy angielskie terminy z tematu rachunkowości też przyprawiają o ból głowy.

Accounting and financial statement:
bookkeeping
księgowość, rachunkowość prosta; zapisywanie po stronie kredytowej i debetowej operacji
accounting
księgowość ogólna; prowadzenie ksiąg czyli zapisywanie przychodów i rozchodów + podział na aktywa i pasywa
managerial accounting
przygotowywanie stanu budżetu i innych sprawozdań finansowych potrzebnych grupie zarządzającej firmą
cost accounting
kalkulowanie kosztów; wydatków poniesionych na prowadzenie działalności gosp. (materiały, pracownicy i inne)
tax accounting
wyliczanie zobowiązań podatkowych pracowników i firmy
auditing
nadzór (z reguły z zewnątrz) poprawności prowadzenia ksiąg wg obowiązujących zasad oraz zarządzania finansami firmy
assets
aktywa firmy
depreciation
amortyzacja
liabilities
zobowiązania firmy / pasywa
turnover
obrót
creditors (GB) / accounts payable (US)
wierzyciele (konta wierzycielskie)
debtors (GB) / accounts receivable (US)
dłużnicy (konta dłużników)
overheads (GB) / overhead (US)
koszty ogólne prowadzenia działalności
revenue / earnings / income
przychód(y) firmy
shareholders (GB) / stockholders (US)
udziałowcy
stock (GB) / inventory (US)
zapasy
financial statements
sprawozdania finansowe
Profit and Loss Account
rachunek zysków i strat
Balance Sheet
bilans
Cash Flow
przepływ środków pieniężnych
VAT: value added tax
podatek od wartości dodanej
corporation tax
podatek dochodowy od os. prawnych
Taxation
opodatkowanie
Net Assets
aktywa netto
Called-up share capital
zmobilizowany kapitał akcyjny
Cash in hand and at bank
gotówka w "ręku"(kasie firmy) i banku
Freehold properties
tereny, budynki itd. - to co jest własnością firmy
Historical cost
koszt historyczny; zgodny z poniesionym na pewien środek trwały
Transfer Fees
przeniesienie opłaty
fee
opłata
remuneration
wynagrodzenie (salary, wages etc.)
lease payments
opłaty wynikające z umowy leasingowej
Transfer fees payable
opłaty za transfery (do opłacenia)
Profit after Taxation Retained for the Financial Year
zysk po opodatkowaniu osiągnięty w roku finansowym
Gross Domestic Product
PNB
gross
brutto
net
netto
Fixed Assets
aktywa; środki trwałe
leasehold properties
urządzenia będące w leasingu
Current Assets
aktywa bieżące; obrotowe (płynne)
stocks (Am Eng.)
akcje (papiery wartościowe)
Creditors
należności, wierzyciele
falling due
te, które są zapadalne; płatne
within one year
w ciągu jednego roku
social security
odpowiednik naszego ZUS-u
premium
składka na ubezpieczenie
Net Current Liabilities
zobowiązania bieżące netto
Long Term Liabilities
długoterminowe wierzytelności; zobowiązania
Amounts falling due to after more than one year
płatności zapadalne po okresie dłuższym niż rok
debenture
rodzaj obligacji przemysłowych
net book value
wartość księgowa netto
account
konto, rachunek
account book = ledger
księga rachunkowa
accountant
księgowy
record(s)
akta, dokumentacja
financial records
dokumentacja finansowa
audit
rewizja ksiąg
auditor
osoba z zewnątrz, która przychodzi do firmy i sprawdza poprawność prowadzenia ksiąg
accounting period
okres obrachunkowy
accounting records
dokumentacja księgowa
to keep records
prowadzić księgi (dokumenty)
to maintain
utrzymywać, prowadzić
public company
spółka akcyjna
partnership
spółka cywilna
limited liability company
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
individual
os.fizyczna
corporate customer
os.prawna
self-proprietorship
zatrudniony na własny rachunek
to disclose
ujawniać; podawać (do wiadomości publicznej)
to update
poprawiać
authorities
władze
transactions
operacje
liability
odpowiedzialność zwłaszcza finansowa
current / liquid assets
płynne aktywa
expenses
wydatki
expenditure (Singular)
wydatek
entertainment expenses
wydatki na reprezentację
to value
wyceniać
value
wartość
evaluation
wycena, ocena (czegoś)
unit cost
cena jednostkowa
labour cost
koszty pracy (zatrudnienia)
to run a business
prowadzić interes
to run an account
prowadzić rachunek
to mention sth
wspominać, wymieniać, wypominać coś
to keep track of sth
śledzić coś
in relation to
odnośnie do
IRS: Internal Revenue Service
odpowiednik naszego urzędu skarbowego
Return
zeznanie podatkowe
Income tax return
zeznanie o podatku dochodowym
goodwill
renoma; reputacja firmy
to gain value
zyskiwać na wartości
to depreciate = to lose value
tracić na wartości
accounts payable
płatności, zobowiązania
accounts receivable
należności
mortgage
kredyt; zastaw hipoteczny
work in progress
produkcja w toku
to understate
umniejszać coś, pomniejszać
to overstate
podnosić wartość czegoś
entry
zapis w księgach
to enter
dokonywać zapisu
item
pozycja w spisie, księgowości
surplus
nadwyżka
capital account
rachunek kapitału, bilans
capital allowance
odpisy amortyzacyjne
capital assets
aktywa trwałe
capital expenditure
wydatki inwestycyjne
capital gains tax
podatek od zysków kapitałowych
capital goods
dobra inwestycyjne
capital-intensive
kapitałochłonny
to capitalize on
zbijać (zbić) kapitał na
to capitalize
spieniężać
capital transfer tax
podatek od spadków (transferu kapitału)
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (35)

Bardzo lubię tę stronę. Jednak szkoda że nie ma opcji zaznaczania co się już umie ze słownictwa

wszystko super szkoda tylko ze niema ikonki odtwarzania przy nauce slowek

Hej, Można prosić o link do memrise?

If you need to know how to correct pronounce all of these words from added list You can use google translator. It is so easy.

brakuje wymowy:)

brakuje wymowy:)

Gross Domestic Product to PKB(produkt krajowy brutto) . PNB czyli produkt narodowy brutto to Gross National Product(PNB) . To nie są symonimy. PKB to w uproszceniu wartość finalnej produkcji wytworzonej w kraju przez podmioty krajowe i zagraniczne .PNB to wartość produkcji wytowrzonej w kraju lub za granicą przez krajowe podmioty.
Na przykład wyprodukowanie w polsce telewizora przez LG zalicza się do polskiego PKB i koreańskiego PNB. (zakł. że LG to koreańska firma, a telewizor kupił konsument)

Błąd: amend jest czasownikiem i powinno być: poprawiać, usprawniać.
Natomiast poprawka to amendment

Bazia75 -> Nie wiem, kto Cię uczy, ale nie wytykaj błędów, nie mając sama pojęcia.
Expertise - to jest wiedza fachowa, biegłość, kompetencje, znawstwo, wprawa.
A opinia, ekspertyza to jest expert opinion.

z wymowa i fiszkami byloby super!!!

Strona jest super ale szkoda ,że nie ma wymowy to by ułatwiło naukę zapewne większości osób korzystających z tej strony .

szkoda, ze nie ma wymowy. ogólnie bardzo pomocna strona.

czy można dostać gdzieś te słownictwo biznesowe do druku ?

Drodzy komentujacy. I capacity i expertise maja dobre tlumaczenia jesli chodzi o jezyk biznesowy wiec nie wyskakujcie z podstawowymi znaczeniami tych slow. W razie watpliwosci istnieje cos takiego jak 'Oxford dictionary' dla jezyka angielskiego i jesli macie jakies watpliwosci to udezajcie tam, sprawdzcie wszystkie znaczenia danego slowa, a troche ich czasem jest i wtedy wrzucajcie swoje 5 gr. Pozdr

Błąd- expertise- opinia, ekspertyza; doświadczenie to experience

Super strona!!! Mam tylko jedno pytanie dlaczego nie ma wymowy, tylko zwrot po ang i tłumaczenie? Uslyszec jak wymawia się dany zwrot czy slowo było by bardzo przydatne, szczególnie w takich np. biznesowych
Pozdrawiam :)

Float to płynność. Rzadko można spotkać floating jako płynność.
Strona genialna. Dziękuję Andrzej Filipek

BŁĄD: capacity - pojemność / nie wydajność

wszystko prawie skopiowane z innej strony

Świetna strona, ale czy można spodziewać się angielskiego prawniczego? Bardzo tu tego brakuje..

Czy da się uczyć tych słówek w formie fiszek online, istnieje taka opcja?

również żałuję że nie ma wymowy

Expertise to będzie bardziej znaczyło kompetencje, znajomość, biegłość niż doświadczenie. Doświadczenie to experience.

BŁĄD: zarządzanie kryzysowe - crisis management

super! ale szkoda, że nie ma przy tym wymowy :(

Stworzyłem taką listę na MEMRISE. Zainteresowanych zapraszam pod link http://www.memrise.com/course/884519/business-english-sownictwo-angpl/

Prosiłabym o te listę w formie Memrisa.

BŁĄD: to insist on sth - nalegać na coś

Prosiłabym o te listę w formie Memrisa, z góry dziękuje.

Proszę o wymowę - bardzo się przyda :)

czy moze ktoś ma wersje do wyrduku ?

szkoda, że nie ma wymowy w dźwieku

i do to assisted by mozna dodac be

być wspomaganym / wspieranym przez

Jeżeli ktoś chce tą listę w formie Memrisa, to wysyłam link za prośbą.

Super lista. Chyba napisana przez umysł ścisły :) Nawet jak się nie potrzebuje tego do pracy, to jest zbiorem odpowiedniego słownictwa do umieszczenia w CV (nawet w języku polskim ;)