Banking - słownictwo biznesowe

Lend czy borrow? A to dopiero początek... Przedstawiamy angielskie słownictwo związane z bankowością.

Banking:
to lend to sb
pożyczać komuś
lender = creditor
pożyczkodawca
to borrow (from)
pożyczać (od kogoś)
borrower = debtor
pożyczkobiorca
to repay sth (to sb)
spłacać coś (komuś)
to pay sb back sth; to pay sth back
spłacać coś komuś
to pay (sb) on demand
zapłacić, płacić (komuś) na żądanie
to lose value
stracić na wartości
to invest in sth
zainwestować (inwestować) w coś
to make a profit
osiągnąć zysk
to make a profit of
osiągnąć zysk w wysokości
to make a loss
ponieść stratę
to make a loss of
ponieść stratę w wysokości
percentage = per cent
procent (per cent - zawsze z liczbą!)
interest (Singular)
oprocentowanie
interest rate
stawka / stopa oprocentowania
to fix interest rate
ustalać stawkę / stopę oprocentowania
Central Bank
Bank Centralny
REKLAMA
base rate
stawka / stopa podstawowa
blue chip companies
duże, prężnie działające przedsiębiorstwa
interest bearing account
konto, które jest oprocentowane
credit rating = creditworthiness
zdolność kredytowa
credit facilities
możliwość zaciągnięcia kredytu
facility
udogodnienie, usługa, linia kredytowa
services
usługi
to provide services
świadczyć usługi
loan, credit
pożyczka
to give / grant / extend a loan
udzielić pożyczki
to keep money with a bank
trzymać pieniądze w banku
deposit
wkład, lokata, pierwsza wpłata
to deposit (in)
wpłacać (pieniądze), deponować, oddawać pieniądze na przechowanie)
to deposit in account
wpłacać na rachunek
deposit account
rachunek terminowy
depositor
deponent
to open / close an account
otwierać / likwidować rachunek
REKLAMA
application form
podanie o otwarcie konta
to fill sth in
wypełniać coś
signature
podpis
specimen of signature
karta wzoru podpisu
current account
rachunek bieżący
to give notice
zawiadomić; wymówić (np. pracę, tu: prowadzenia rachunku)
to pay into an account
wpłacić na konto
in / on an account
na koncie
to pay out of an account
wypłacić z konta
to withdraw money
podjąć (wycofać) pieniądze
branch
oddział (banku)
at the counter
przy /w okienku
to go to the counter
iść do okienka
teller
kasjer
bank clerk
urzędnik bankowy
ATM: automatic teller machine
bankomat
cheque (Br.Eng.) / check (Am.Eng.)
czek
order to pay
polecenie wypłaty
to draw a cheque to sb
wystawić komuś czek
to make out a cheque
wystawić komuś czek
to write out a cheque
wystawić komuś czek
a cheque drawn on sb / a bank
tzw. trata
to cash a cheque
zrealizować (realizować) czek
bearer
okaziciel
pay the bearer the sum of...
proszę wypłacić okazicielowi sumę...
bonds
obligacje
to save / spend money
oszczędzać / wydawać pieniądze
savings
oszczędności
share certificate
świadectwo udziałowe (pot.udział)
amount
kwota
cash / credit card
karta gotówkowa / kredytowa
balance
saldo
statement
wydział (w banku)
banking transactions
operacje bankowe
your account is credited
twoje konto jest uznane
your account is debited
twoje konto jest obciążone
fluctuation
zmiany, wahania
to fluctuate
zmieniać się (nieregularnie), wahać się
they bank with Lucas Bank
mają konto w Lucas Bank
bank account
konto bankowe
bank card
karta bankowa
bank charges
koszty bankowe
bank draft
przekaz bankowy
bank giro
rozliczenie bezgotówkowe
banking hours
godziny otwarcia banku
bank loan
pożyczka bankowa
bank rate
stopa procentowa od pożyczki
bank statement
wyciąg z konta
account number
numer rachunku / konta
reason for loan
cel na jaki będzie przeznaczona pożyczka
amount of loan
wielkość pożyczki
term of loan
okres kredytowania
instalment (Br.Eng.) / installment (Am.Eng.)
rata
in instalments
w ratach
market value
wartość rynkowa
overdraft
dopuszczalny debet
to overdraw
przekroczyć stan konta
your account is overdrawn
Pańskie konto jest przekroczone
for an agreed period of time
na ustalony okres czasu
for an agreed amount
na ustaloną kwotę
penalty interest
karne odsetki
standing order
zlecenie stałe
compound / simple interest
procent składany / zwykły
interest-free
bezprocentowy, bez oprocentowania
rating agencies
agencje rating'owe; badają standing finansowy firmy ubiegającej się o kredyt
savings account
rachunek oszczędnościowy
there is no charge
bez pobierania żadnej opłaty
mortgage
zabezpieczenie hipoteczne
foreign currency
obca waluta
maturity
zapadalność
to underwrite
poręczać
takeover
przejęcie; przechwycenie
merger
fuzja
stockbrocking
kupowanie i sprzedawanie akcji lub udziałów
solvency
wypłacalność
collateral
coś, co może służyć jako zabezpieczenie kredytu
yield
zwrot z kredytu
liquidity
płynność
interest on
odsetki; oprocentowanie od
at a later date
w późniejszym terminie
via a network
poprzez sieć
a security
zabezpieczenie
home banking
bankowość telefoniczna / internetowa
current (Br.Eng.) / checking account (Am.Eng.)
rachunek bieżący
deposit account (Br.Eng.) / time or notice account (Am.Eng.)
lokata terminowa; depozyt terminowy
to foresee
przewidywać
to transfer money
przelewać pieniądze
transfer
przelew
a bank transfer
przelew bankowy
valid
ważny
validity date
okres ważności
fee
opłata
arrangement / handling fee
opłata manipulacyjna
to draw sb attention
zwrócić czyjąś uwagę
(The) Bill
weksel
The Bill matures in two months
weksel zapada za dwa miesiące
security
papier wartościowy
stockbroker
makler giełdowy
portfolio services
zbieranie różnych papierów by korzystnie zainwestować pieniądze
commercial bank
bank handlowy
retail bank
bank detaliczny
merchant bank
bank handlowy
to trade in
handlować w (np. jakiejś walucie)
spread / margin
marża
to raise funds
gromadzić / zbierać fundusze / pieniądze
to issue
emitować (np. akcje)
intermediaries
pośrednicy
to offer advisory services
oferować usługi doradcze
commission
prowizja
deregulation
złagodzenie ostrości ustaw; liberalizacja prawa
insurance companies
firmy ubezpieczeniowe
notably
w szczególności
bond dealing
obrót obligacjami
discount rate
stopa dyskontowa
prime (lending) rate
stopa procentowa w oparciu o którą brytyjskie i amerykańskie banki udzielają kredytu swoim największym (prężnie działającym) klientom. W Wlk. Brytanii jest to zazwyczaj stopa podstawowa + 1%. Synonyme: fine rate; blue chip rate; prime; (Britain) base rate
prime time
czas podczas dnia, w którym najwięcej ludzi ogląda telewizję, słucha radia
credit facilities
udogodnienia kredytowe
credit standing / credit rating / creditworthiness
zdolność kredytowa
estimation
odczucie, obliczenie
in my estimation
w moim odczuciu
Eurocurrency
Eurowaluty
branch
oddział, filia
Eurocurrency market
rynek Eurowalut
billion
miliard
trading currency
waluta handlowa (ta, w której się handluje)
to determine
ustalać
to determine minimum lending rate
ustalać minimalną stopę kredytów
at 0% interest
na stopie zerowej
to underwrite security issues
gwarantować emisję papierów wartościowych
to make loans
zaciągać kredyty
to issue bonds
emitować obligacje
to raise funds
wybierać; podnosić fundusze
to charge interest
nakładać; pobierać odsetki
to do business
robić (prowadzić) interes
to run a business
prowadzić interes
cardholder
posiadacz karty
personal banking
bankowość (obsługa) klientów indywidualnych
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (35)

Bardzo lubię tę stronę. Jednak szkoda że nie ma opcji zaznaczania co się już umie ze słownictwa

wszystko super szkoda tylko ze niema ikonki odtwarzania przy nauce slowek

Hej, Można prosić o link do memrise?

If you need to know how to correct pronounce all of these words from added list You can use google translator. It is so easy.

brakuje wymowy:)

brakuje wymowy:)

Gross Domestic Product to PKB(produkt krajowy brutto) . PNB czyli produkt narodowy brutto to Gross National Product(PNB) . To nie są symonimy. PKB to w uproszceniu wartość finalnej produkcji wytworzonej w kraju przez podmioty krajowe i zagraniczne .PNB to wartość produkcji wytowrzonej w kraju lub za granicą przez krajowe podmioty.
Na przykład wyprodukowanie w polsce telewizora przez LG zalicza się do polskiego PKB i koreańskiego PNB. (zakł. że LG to koreańska firma, a telewizor kupił konsument)

Błąd: amend jest czasownikiem i powinno być: poprawiać, usprawniać.
Natomiast poprawka to amendment

Bazia75 -> Nie wiem, kto Cię uczy, ale nie wytykaj błędów, nie mając sama pojęcia.
Expertise - to jest wiedza fachowa, biegłość, kompetencje, znawstwo, wprawa.
A opinia, ekspertyza to jest expert opinion.

z wymowa i fiszkami byloby super!!!

Strona jest super ale szkoda ,że nie ma wymowy to by ułatwiło naukę zapewne większości osób korzystających z tej strony .

szkoda, ze nie ma wymowy. ogólnie bardzo pomocna strona.

czy można dostać gdzieś te słownictwo biznesowe do druku ?

Drodzy komentujacy. I capacity i expertise maja dobre tlumaczenia jesli chodzi o jezyk biznesowy wiec nie wyskakujcie z podstawowymi znaczeniami tych slow. W razie watpliwosci istnieje cos takiego jak 'Oxford dictionary' dla jezyka angielskiego i jesli macie jakies watpliwosci to udezajcie tam, sprawdzcie wszystkie znaczenia danego slowa, a troche ich czasem jest i wtedy wrzucajcie swoje 5 gr. Pozdr

Błąd- expertise- opinia, ekspertyza; doświadczenie to experience

Super strona!!! Mam tylko jedno pytanie dlaczego nie ma wymowy, tylko zwrot po ang i tłumaczenie? Uslyszec jak wymawia się dany zwrot czy slowo było by bardzo przydatne, szczególnie w takich np. biznesowych
Pozdrawiam :)

Float to płynność. Rzadko można spotkać floating jako płynność.
Strona genialna. Dziękuję Andrzej Filipek

BŁĄD: capacity - pojemność / nie wydajność

wszystko prawie skopiowane z innej strony

Świetna strona, ale czy można spodziewać się angielskiego prawniczego? Bardzo tu tego brakuje..

Czy da się uczyć tych słówek w formie fiszek online, istnieje taka opcja?

również żałuję że nie ma wymowy

Expertise to będzie bardziej znaczyło kompetencje, znajomość, biegłość niż doświadczenie. Doświadczenie to experience.

BŁĄD: zarządzanie kryzysowe - crisis management

super! ale szkoda, że nie ma przy tym wymowy :(

Stworzyłem taką listę na MEMRISE. Zainteresowanych zapraszam pod link http://www.memrise.com/course/884519/business-english-sownictwo-angpl/

Prosiłabym o te listę w formie Memrisa.

BŁĄD: to insist on sth - nalegać na coś

Prosiłabym o te listę w formie Memrisa, z góry dziękuje.

Proszę o wymowę - bardzo się przyda :)

czy moze ktoś ma wersje do wyrduku ?

szkoda, że nie ma wymowy w dźwieku

i do to assisted by mozna dodac be

być wspomaganym / wspieranym przez

Jeżeli ktoś chce tą listę w formie Memrisa, to wysyłam link za prośbą.

Super lista. Chyba napisana przez umysł ścisły :) Nawet jak się nie potrzebuje tego do pracy, to jest zbiorem odpowiedniego słownictwa do umieszczenia w CV (nawet w języku polskim ;)