go along with – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego go along with wraz z przykładem użycia. ...............

go along with

phrasal verb z czasownikiem go
  1. zaakceptować coś, zgodzić się na coś
    go along with somebody/something

    When the boss suggested new working hours for us, I just went along with him. I have no kids, so I can work anytime.

    I told him I couldn't go along with his plan to cut the workforce.

    Why do you always go along with everything he says?

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem go

« 
REKLAMA