go without – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego go without wraz z przykładem użycia. ...............

go without

phrasal verb z czasownikiem go
  1. obywać się bez czegoś
    go without something

    I need to finish this report as soon as possible, so I'll have to go without lunch.

    We had to go without a lot of things when I was a kid.

    I managed to buy a new dress for the wedding but I had to go without those new shoes I'd seen.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem go