go back – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego go back wraz z przykładem użycia. ...............

go back

phrasal verb z czasownikiem go
  1. wracać

    I'm never going back to that horrible little town!

    Do you plan to go back to your wife one day, or is the separation permanent?

    I've forgotten my passport. I'll have to go back and get it.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem go

 »