go away – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego go away wraz z przykładem użycia. ...............

go away

phrasal verb z czasownikiem go
  1. wyjechać; odejść

    It was all very strange. Maria said she was going away to visit her parents, but she never came back.

    I have to go away for a few days, so I'll go shopping and get you some food.

    You know I miss you when you go away on business.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem go

REKLAMA