go down with – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego go down with wraz z przykładem użycia. ...............

go down with

phrasal verb z czasownikiem go
  1. zachorować na coś
    go down with something

    John is still in bed because he went down with the 'flu yesterday.

    I hope I don't go down with a cold before I finish my exams. Lots of my friends are suffering.

    He'd only been in India for two days when he went down with a peculiar illness.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem go

 »
REKLAMA