go through – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego go through wraz z przykładem użycia. ...............

go through

phrasal verb z czasownikiem go
  1. przechodzić przez coś, cierpieć
    go through something

    You've no idea what I went through when I was in hospital, and you really wouldn't want to.

    I've gone through a lot of difficult times, but this is the toughest.

    We can go through this together or you can let me handle it. You decide.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem go

REKLAMA