Słownictwo angielskie ćwiczenia – poziom B1

Polecenie:

Choose the correct words to complete the sentences.

poziom ćwiczenia: intermediate

Słownik tematyczny: Słownictwo angielskie - poziom średniozaawansowany B1 (zdjęcia i wymowa)

  1. Will you be going   this year?

  2. Peter has found a job with an   agency.

  3. Please pay   to what I'm going to tell you.

  4. I need a new   for my camping holiday.

  5. I'd like some   for breakfast, please.

  1. Little Sammy was very   at the dentist's today.

  2. Where is the   of keys that was on the table?

  3. I don't   Clive. I'm sure he lies a lot.

  4. My brother has been   for almost a year.

  5. I'm sorry, I forgot to   your coffee.

Więcej ćwiczeń dla Słownictwo angielskie - poziom średniozaawansowany B1 (zdjęcia i wymowa):

Zobacz także: Słownik tematyczny: Słownictwo angielskie - poziom średniozaawansowany B1 (zdjęcia i wymowa) lub wszystkie Słownictwo angielskie - poziom średnio zaawansowany B1 ćwiczenia

Komentarze (1)

okay

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.