Słownictwo angielskie ćwiczenia – poziom B1

Polecenie:

Choose the correct words to complete the sentences.

Wybierz właściwe słowa do uzupełnienia zdań.

  1. Will your new job at the restaurant be  ?

  2. Be careful about putting your   details on the Internet.

  3. You'll need   from the website administrator to post in the forum.

  4. It was a great   to see my old school friends again.

  5. It's essential that something is done to control  .

  1. Are you sure you've done enough   for your driving test?

  2. I have to go to the doctor's to pick up a couple of  .

  3. The hoover cable needs a new  .

  4. My granny makes me a wonderful   pudding every Sunday.

  5. Would you like me to read you my latest  ?

Więcej ćwiczeń dla Słownictwo angielskie - poziom średniozaawansowany B1:
2644
pobierz ćwiczenie jako PDF
Choose the correct words to complete the sentences.
0%
Zobacz także:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (2)

ok

w zdaniu nr 7 nie powinno być czasami"I have to go to the doctor's to.."zamiast "I have to do.."??