Słownictwo angielskie ćwiczenia - poziom B1

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Polecenie: Choose the word that fits the context.
poziom ćwiczenia: intermediate

Słownik tematyczny: Słownictwo angielskie - poziom średniozaawansowany B1 (zdjęcia i wymowa)

  1. Did you know that Thomas is a   writer?

  2. Why do men have deeper   than women?

  3. I have a   of programs for dealing with emails.

  4. Billy didn't go to school today because he was  .

  5. You can   your bags after we've eaten.

  6. Are these old tools still   in the garage?

  7. I've already seen this film  .

  8. My neighbours always complain when I practise playing my  .

  9. Angela's hair is now down to her  .

  10. The price of the car I looked at seemed quite  .

Więcej ćwiczeń dla Słownictwo angielskie - poziom średniozaawansowany B1 (zdjęcia i wymowa):

Zobacz także: Słownik tematyczny: Słownictwo angielskie - poziom średniozaawansowany B1 (zdjęcia i wymowa) lub wszystkie Słownictwo angielskie poziom B1 ćwiczenia

Skomentuj

Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Zobacz kategorie słownika tematycznego: