Słownictwo angielskie ćwiczenia – poziom B1

Polecenie:

Choose the correct words to complete the sentences.

Wybierz właściwe słowa do uzupełnienia zdań.

  1. Thomas has always been extremely  .

  2. I'm trying to   something highly original in this painting.

  3. In biology class we're studying a   I'd never heard of before.

  4. Jack and Barbara are going on a   when they retire next year.

  5. It's the   to have a party to celebrate a birthday.

  1. The new   means I'll be busier at school next term.

  2. We're still waiting for a   from the local planning department.

  3. Are you still   that you'll pass all your final exams?

  4. I'm absolutely   at singing.

  5. It's much too   in the greenhouse. Open some windows!

Więcej ćwiczeń dla Słownictwo angielskie - poziom średniozaawansowany B1:
2642
pobierz ćwiczenie jako PDF
Choose the correct words to complete the sentences.
0%
Zobacz także:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (2)

Wszystkie ćwiczenia są bardzo ciekawe, pomagają mi się rozerwać w wolnym czasie. Polecam! :)

ok