Słownictwo angielskie ćwiczenia - poziom B1

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Polecenie: Choose the word that fits the context.
poziom ćwiczenia: intermediate

Słownik tematyczny: Słownictwo angielskie - poziom średniozaawansowany B1 (zdjęcia i wymowa)

  1. The   was bright red at sunset yesterday.

  2. We couldn't get the boat into the   because of the bad weather.

  3. Why are there so many   in the garden?

  4. Close the window to keep out those terrible  !

  5. My new blouse is made of pure   so it's very light to wear.

  6. I can't read my doctor's  .

  7. I spent hours watching   on TV when I was a child.

  8. I need a small   to cook the peas in.

  9. My paintings will be displayed in the main  .

  10. I can't get any hot water in the  .

Więcej ćwiczeń dla Słownictwo angielskie - poziom średniozaawansowany B1 (zdjęcia i wymowa):

Zobacz także: Słownik tematyczny: Słownictwo angielskie - poziom średniozaawansowany B1 (zdjęcia i wymowa) lub wszystkie Słownictwo angielskie poziom B1 ćwiczenia

Skomentuj

Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Zobacz kategorie słownika tematycznego: